CRI Online

چندین هزار خبرنگار داخلی و خارجی دومین مجمع سران همکاری بین المللی کمربند و جاده را پوشش می دهند

GMT+08:00 || 2019-04-23 11:25:07        cri

مرکز مطبوعاتی دومین مجمع سران همکاری بین المللی «کمربند و جاده» واقع در مرکز جلسات ملی چین روز سه شنبه 3 اردیبهشت/ ثور، 23 آوریل رسماً راه اندازی شد. طی مدت برگزاری این دور مجمع، رشته فعالیتهای مهمی در این مکان برگزار خواهد شد. در این میان 12 شعبۀ مجمع زیرمجموعۀ دومین مجمع سران همکاری بین المللی کمربند و جاده و همچنین یک همایش مؤسسه دارن در این راستا مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علاوه بر این تعداد زیادی از استانها و مناطق مختلف چین و همچنین نهادهای بین المللی از جمله برنامۀ عمران سازمان ملل نیز در این مرکز مطبوعاتی نشستهای خبری بر گزار می کنند.

طبق اطلاعات، شمار خبرنگاران ثبت نام شده در دومین مجمع سران همکاری بین المللی کمربند و جاده به بیش از 4100 نفر رسیده که 1600 تن از آنها خبرنگاران خارجی هستند. در مرکز مطبوعاتی هشت ناحیۀ عملکرد از جمله ناحیۀ خدمات جامع، ناحیۀ کاری مخصوص خبرنگاران، ناحیۀ انتشار اخبار، ناحیۀ نمایان فرهنگی، ناحیۀ تضمین راه اندازی، ناحیۀ غذاخوری برای رسانه ها و ناحیۀ استراحت دارای چایخانه و قهوه خانه وجود دارد. شایان ذکر است در این مرکز مطبوعاتی، تجهیزات پخش سیگنالهای عمومی در سطح برنامۀ رادیویی، تجهیزات کاری تخصصی و شبکۀ اینترنت با سرعت بالای نسل 6 تأمین می شود و پشتیبانیها مانند خدمات رادیویی و تلویزیونی، ارائه عکسهای مورد تایید رسمی و ارائۀ اطلاعات دربارۀ جلسات این دور مجمع فراهم خواهند شد تا به طور همه جانبه نیاز رسانه ای را برآورده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید