CRI Online

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: پیوند پیشنهاد یک کمربند- یک جاده و اتحادیۀ اقتصادی اروآسیا باعث همکاری میان کشورها می شود

GMT+08:00 || 2019-03-21 14:53:40        cri

ولادیمیر نورُف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای 29 اسفند/ حوت، 20 مارس در پکن گفت: پیشنهاد ساخت مشترک یک کمربند- یک جاده با هدف پیشبرد همکاری با منافع مشترک و کمک به توسعه مشترک با هدف و اصول سازمان همکاری شانگهای هماهنگ است. پیوند پیشنهاد یک کمربند- یک جاده با برنامه های توسعه از جمله اتحادیۀ اقتصادی اروپا و آسیا به طور موثر به همکاری کشورهای سازمان همکاری شانگهای کمک خواهد کرد.

وی در نخستین نشست خبری پس از روی کار آمدن خود گفت: پیوند پیشنهاد یک کمربند- یک جاده و اتحادیۀ اقتصادی اروآسیا برای کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اروپا و آسیا از جمله روسیه فضای گستردۀ فرامرزی که قاره های اروپا و آسیا را در بر می گیرد، فراهم می کند و بازار فروش محصولات این کشورها در چین و کشورهای دیگر آسیا را گسترده تر می سازد. روسیه، قزاقستان و قرقیزستان هم عضو اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا و هم اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. این همکاری تا حد زیادی همکاری اقتصادی و تجاری بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: سازمان همکاری شانگهای در پیشبرد پیوند پیشنهاد یک کمربند- یک جاده با برنامه های توسعۀ کشورها و دفاع از امنیت و ثبات منطقه نقش مهمی ایفاء و به شکوفایی و توسعه و افزایش منافع مردم کشورهای عضو کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید