CRI Online

لی که چیانگ: افزایش اعتماد متقابل مهم ترین تجربه توسعه مناسبات چین و اتحادیه اروپا است

GMT+08:00 || 2019-03-15 13:00:21        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین روز جمعه 15 مارس در نشست خبری در پکن گفت: چین و اتحادیه اروپا بزرگ ترین شرکای تجاری همدیگر هستند. چین و اروپا با یکدیگر همکاری و نیز اصطکاک دارند. اما دو طرف در درازمدت در حل اختلافات و اصطکاک به تجربیاتی رسیده اند و مهم ترین آن، افزایش اعتماد متقابل است. باید همچنان از این تجریبات استفاده کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره این که اصطکاک تجاری چین و آمریکا برای توسعه مناسبات چین و اروپا یک فرصت است یا تاثیر منفی دارد، گفت: اصطکاک تجاری چین و آمریکا کاری دو جانبه میان چین و آمریکا است و چین از طرف ثالث سواستفاده نمی کند و به طرف ثالث آسیب نمی رساند. چین یکی از بزرگ ترین کشورهای در حال رشد جهان است و اتحادیه اروپا بزرگترین اتحادیه کشورهای پیشرفته جهان است. می توان گفت که چین و اروپا قطب مهم چند جانبه گرایی جهان هستند و توسعه مناسبات دو طرف نه تنها برای چین و اروپا بلکه برای جهان مفید است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید