CRI Online

نظام مشورت دمکراتیک عامل پایدار وحدت و توسعۀ چین

GMT+08:00 || 2019-03-04 21:01:29        cri

در ماه مارس هر سال نشستهای سالانۀ مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین برگزار می شود. امسال نیز همین طور است. این نه تنها مقطعی حساس برای برنامه ریزی توسعۀ چین در سال جاری است بلکه دریچۀ مهمی است که جهان می توان از طریق آن چین را مورد رصد قرار دهد. کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به عنوان سازه ای از نظام سیاسی منحصر به فرد چین در 70 سال گذشته همیشه نقش شایان توجه خود را ایفاء کرده و عامل مهم حفظ وحدت ملت و نیروی محرک پایدار توسعۀ چین بوده است.

امروز شاهد موارد فراوان تفرّق سیاسی در سطح دنیا هستیم. مورد اخیر این است که در آمریکا به خاطر دعاوی میان احزاب دولت آن کشور برای مدتی طولانی تعطیل بوده است. تفرّق سیاسی لطمۀ سنگینی به اقتصاد و جامعه کشور وارد می کند حتی رکود اقتصادی و درگیری خونین نیز در پی دارد. به این ترتیب، در هر کشوری که باشد، حصول توافق کل ملت دربارۀ کشورداری و تحقق وحدت ملت بسیار امری ارزشمند است.

در کشوری پرجمعیت مانند چین نیز مردم خواستهای فراوان و گوناگونی دارند. اما این توافق جمعیت 1.4 میلیاردی کشور است که رستاخیز ملت را محقق می کند. کنفرانس مشورت سیاسی خلق تحت رهبری حزب کمونیست چین در شکلگیری توافق بین تصمیمگیران و محافل مختلف جامعه به منظور توسعه و رستاخیز ملت نقش بسیار مهمی ایفاء و پلی ارتباطی میان آنها برقرار کرده است.

همۀ کارهای کنفرانس مشورت سیاسی بر پایه دو اصل «وحدت ملت» و «دمکراسی» انجام می شود. نمایندگان کنفرانس از محافل مختلف جامعه هستند. از میان بیش از 2000 نماینده سیزدهمین دورۀ کنفرانس مشورت سیاسی خلق فقط 39.8 درصد عضو حزب کمونیست هستند و بقیۀ نمایندگان به محافل مختلف جامعه مانند صنایع، بازرگانی، شخصیتهای مستقل، اصناف، هنگ کنگ، ماکائو، اقلیتهای ملی، ادیان، ورزش، فرهنگ وغیره اختصاص دارند.

ویژگی دیگر کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین این است که بسیاری از نمایندگان جزو نخبگان جامعۀ جهان هستند. به عنوان مثال در دورۀ کنونی کنفرانس، 105 عضو فرهنگستان علوم و فناوری چین و فرهنگستان مهندسی چین هستند.

کار اصلی نمایندگان کفنرانس مشورت سیاسی خلق، ارائۀ پیشنهاد و توصیه برای حل مسائل حساس مربوط به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و زندگی مردم است تا به عنوان طرح به مجلس ملی نمایندگان خلق چین تقدیم شود و مورد بررسی قرار گیرد.

در دنیا صرفا یک الگوی دمکراسی وجود ندارد. مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق نیروی محرک پایدار توسعه اقتصادی و اجتماعی چین است و برآورد نیازهای مردم برای بهینه سازی زندگی آنها را تضمین کرده است. این نوع دمکراسی با محوریت «توافق» و «وحدت» در حال تبدیل شدن به الگویی شناخته شده در جامعه بشر است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید