CRI Online

اظهارات ریاست اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین درباره کمک رسانی خارجی

GMT+08:00 || 2019-03-03 20:14:33        cri

وانگ شیائو تائو، رییس اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین روز سوم مارس در پکن عنوان کرد: اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین از زمان تاسیس خود در سال گذشته بر دیدگاه صحیح با انجام مبادلات گسترده پایبنده بوده و تا حد امکان به کمک رسانی به کشورهای در حال رشد ادامه داده و از سوی جامعه جهانی مورد ستایش فراوان قرار گرفته است.

وی گفت: چین هنوز یک کشور در حال رشد است و توسعه نابرابر منطقه ای، شهری و روستایی هنوز برای کشور مهم است. وظیفه توسعه و بهبود زندگی مردم نیز همچنان سنگین است. چین با توجه به توان خود به طور جدی و مطلوب برای کمک رسانی خارجی هزینه اختصاص می دهد.

وانگ شیائو تائو خاطر نشان کرد: در عصر جدید چین به اتفاق کشورها و سازمان های بین المللی جهان برای کمک به ساخت ایده یک کمربند- یک جاده و اجرای برنامه پایدار سال 2030 سازمان ملل و ایجاد جامعه مشترک با سرنوشت بشر فعالانه سهم خود را ادا می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید