CRI Online

افزوده شدن پنج مکان نامگذاری شده به نام چینیها در کرۀ ماه

GMT+08:00 || 2019-02-15 18:52:14        cri

ادارۀ ملی هوا و فضای چین، فرهنگستان علوم چین و کمیسیون بین المللی نجوم روز جمعه 26 بهمن/ دلو، 15 فوریه در پکن به طور مشترک نامگذاری منطقۀ فرود کاوشگر چانگ ئه 4 در کرۀ ماه را به جهان اعلام کردند: نقطۀ فرود کاوشگر چانگ ئه 4 «پایگاه تیان هه» نامگذاری شده؛ سه گودال اطراف نقطۀ فرود که مثلثی را تشکیل می دهند به ترتیب جی نیو، هه گو و تیان جین نامگذاری شد و قلۀ مرکزی در گودال فون کارمن که کاوشگر چانگ ئه 4 در آن فرود آمد، تایی شان نامگذاری شد. بدین ترتیب چین دارای 12 نامگذاری چینی در کرۀ ماه است.

این اقدام مهم دیگری در قدردانی از دستاوردهای آماری پروژۀ اکتشافی چین در کرۀ ماه و نامگذاری اماکن جغرافیایی در کرۀ ماه است.

کمیسیون بین المللی نجوم 15 بهمن/ دلو، 4 فوریه درخواست نامگذاری 5 مکان در کرۀ ماه شامل نقطۀ فرود کاوشگر چانگ ئه 4 و 5 و اماکن جغرافیایی دیگری در اطراف آن را که با بهره مندی از داده های تصویری دارای وضوح بالای کاوشگرهای چانگ ئه 2 و چانگ ئه 4 شناسایی شده است، تصویب کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید