CRI Online

رشد باثبات استفادۀ واقعی چین از سرمایه های خارجی در ماه ژانویه

GMT+08:00 || 2019-02-14 19:34:06        cri

وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 25 بهمن/ دلو، 14 فوریه با انتشار آماری اعلام کرد که در ماه ژانویه میزان سرمایه های خارجی مورد استفادۀ واقعی چین به 84 میلیارد و 180 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دورۀ مشابه سال پیش از آن 4.8 درصد افزایش نشان می دهد. از این میان، صنایع فناوری پیشرفته به ویژه صنعت خدمات فناوری پیشرفته شاهد رشد برجسته ای بوده است.

گائو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین در تشریح این آمار گفت: صنعت خدمات فناوری پیشرفته به طور واقعی از 15 میلیارد و 770 میلیون یوان سرمایه خارجی بهره مند شده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال پیش از آن113.4درصد رشد کرده است. در خدمات اطلاعاتی، خدمات تحقیقات و اکتشافات و طراحی و خدمات متحول کننده و دستاورهای علمی و فنی به ترتیب 6ر168، 35.8 درصد و 62.9 درصد رشد کرده است.

در منابع سرمایه گذاری عمده، سرمایه های مصرف شدۀ واقعی در کشورهای مسیر یک کمربند - یک جاده، اتحادیۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی و اتحادیۀ اروپا نیز در مقایسه با دورۀ مشابه افزایش یافته است. سرمایه گذاری منطقۀ هنگ کنگ، سنگاپور، امریکا، انگلستان و هلند در سرزمین اصلی چین هم رشد کرده و در این راستا، سرمایه گذاری امریکا در چین 124.6درصد رشد کرده است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این باره گفت: فکر می کنم این با بهبود پیوستۀ شرایط اقتصادی و تجاری، ایجاد فضای سرمایه گذاری جذابتر برای تجار خارجی طی سالهای اخیر به ویژه در سال آینده ارتباط نزدیکی دارد. چین در آینده تلاش خواهد کرد شرایط اقتصادی و تجاری مناسبی برای مدیریت انواع مؤسسات ایجاد کند تا جذابیت سرمایه گذاری و فعالیت در چین را برای تجار خارجی افزایش دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید