CRI Online

تاسیس نخستین مرکز مطالعات همکاری یک کمربند یک جاده در مصر

GMT+08:00 || 2019-01-16 17:10:34        cri

مراسم راه اندازی مرکز مطالعات همکاری یک کمربند یک جاده به ابتکار دانشگاه خلق چین و دانشگاه عین الشمس مصر روز یکشنبه 23 دی/ جدی، 13 ژانویه در دانشگاه عین الشمس برگزار شد. این نخستین مرکز مطالعات یک کمربند یک جاده در مصر است.

رئیس دانشگاه عین الشمس در این مراسم گفت که تاسیس مرکز مطالعات همکاری یک کمربند یک جاده نه تنها به همکاری جدید مصر و چین در زمینۀ علمی و دانشگاهی بلکه به توسعۀ هماهنگی دو کشور در زمینه های اقتصادی و فرهنگی یاری خواهد کرد تا پیشنهاد یک کمربند یک جاده برای مصر، خاورمیانه و آفریقا فرصتهای توسعۀ بیشتری ایجاد کند.

لیو وی رئیس دانشگاه خلق چین در سخنرانی خود گفت که تأسیس این مرکز با روند زمان منطبق و مرحله مهم دیگری در توسعه روابط چین و مصر است.

سو آیی گوئو سفیر چین در مصر تاسیس مرکز را تبریک گفت و افزود که تاسیس این مرکز مطالعات برای تعمیق همکاری دو کشور فرصتهای بیشتری فراهم خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید