CRI Online

دعوت چین از طرف ها برای اجرای توافق نامه مذاکرات صلح یمن

GMT+08:00 || 2019-01-11 15:47:33        cri

ما جائو شو، نماینده دایمی چین در سازمان ملل روز چهارشنبه 9 ژانویه گفت: طرف های مرتبط باید توافق نامه مذاکرات صلح یمن را به طور جدی پیاده کنند و توافق نامه آتش بس الحدیده را به طور کامل اجرا کرده و به طور موثر و پایدار گفت و گو و مذاکره برگزار کرده و به عنوان کانال اصلی میانجی گری سازمان ملل، نقش خود را ایفا کنند.

ماجائو شو همین روز در نشست علنی شورای امنیت درباره مساله یمن گفت: طرف های یمن به طور کلی توافق نامه آتش بس را رعایت کرده اند. کمیته بازسازی با شرکت طرف های یمن نیز کارهای خود را آغاز کرده است که هدف آن، اجرای توافق نامه تبادل اسرا و حل مسایل تعز است. اکنون وضعیت در جهت مثبت حرکت می کند، اما در عین حال، چالش ها همچنان وجود دارد. منطقه الحدیده شاهد درگیری شده و وضعیت انسان دوستانه یمن بسیار جدی است. طرف ها باید به طور عملی توافق نامه مذاکرات صلح یمن و قطع نامه مربوط شورای امنیت را اجرا کنند.

نماینده چین افزود: ضمن حفظ نتایج فعلی، باید روند پایدار و مثبت گفت و گو و مذاکرات را به پیش سوق داد. طرف های یمن باید در یک سو حرکت کرده و با نشان دادن حسن نیت، تحت نظارت کمیته بازسازی، هرچه زودتر، تدابیری برای احیای اعتماد در پیش بگیرند و درباره اجرای توافق نامه تبادل اسرا به پیشرفت برسند. راه سیاسی یگانه وسیله برای حل مسایل یمن است. چین مایل است همراه با طرف ها، برای حل این مسایل نقش سازنده خود را ایفا کند.

  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید