CRI Online

دیدار رییس جمهوری بورکینافاسو با وزیر خارجه چین

GMT+08:00 || 2019-01-05 16:28:53        cri

جمعه 14 دی/ جدی، 4 ژانویه کریستین کابوره، رییس جمهوری بورکینافاسو در کاخ ریاست واگادوگو با وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کرد.

کابوره گفت: بورکینافاسو از چین به خاطر کمکهایش به بورکینافسو در توسعۀ اقتصادی و بهسازی زندگی مردم تشکر می کند. مردم بورکینافاسو آیندۀ روابط این کشور با چین را پر امید می بینند. وضعت بورکینافاسو و چین در مسایل بین المللی زیادی از جمله دفاع از نقش سازمان ملل متحد یکسان است. بورکینافاسو تمایل دارد با تقویت مبادلات با چین، از منافع مشترک کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آفریقایی دفاع کند.

وانگ یی گفت: آقای رییس جمهور با در نظر گرفتن اوضاع و از بین بردن دخالتها، تصمیم مهم و بزرگ احیای روابط رسمی کشور خود را با چین گرفته که این مورد حمایت مردم بورکینافاسو و همچنین مورد استقبال فراگیر در قاره آفریقا قرار گرفته است. تاریخ تایید خواهد کرد که این تصمیم کاملاً درستی بوده و با منافع اساسی و بلندمدت بورکینافاسو و مردمش هماهنگ است. دو طرف باید در مسائلی که با منافع حساس یکدیگر ارتباط دارد قاطعانه از یکدیگر پشتیبانی کنند. معتقدم بورکینافاسو به اصل «چین واحد» پایبند خواهد بود و چین نیز از سعی و تلاش بورکینافاسو برای دفاع از حق و منافع درست خود حمایت خواهد کرد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید