CRI Online

نماینده چین: باید روابط مشارکتی در پیشرفت جهان را تقویت و به صلح پایدار کمک کرد

GMT+08:00 || 2018-12-06 16:12:34        cri

ما جائو شو نماینده دائمی چین در سازمان ملل روز چهارشنبه 5 دسامبر گفت که فقر و عدم توسعه از عوامل مهم درگیری است. جامعۀ جهانی باید به طور همه جانبه اجرای روند پیشرفت پایدار سال 2030 را پیش برد و روابط مشارکتی در پیشرفت جهان را تقویت بخشد و ضمن اجرای تعهدات کمکرسانی، به پیشرفت پایدار و صلح پایدار مساعدت کند.

نماینده چین در نشست مباحث شورای امنیت سازمان ملل با عنوان «سازندگی صلح و صلح پایدار: بازسازی، صلح، امنیت و ثبات بعد از درگیری» این مواضع را بیان کرد. وی افزود: بعد از بروز درگیری، وظیفۀ کشور مقابله با وضع اضطراری اقتصادی است. تنها در صورتی که زندگی مردم تضمین شود و از کار لذت برند، صلح محکمتر و از درگیری مجدد اجتناب می شود.

ما جائو شو دربارۀ بازسازی گفت که باید اهداف و اصول منشور سازمان ملل و اصول اساسی روابط بین المللی را رعایت کرد و به حق حاکمیت کشور ذی ربط احترام گذاشت و به این کشور در پیدا کردن راه پیشرفت منطبق با وضع خود کمک کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید