CRI Online

تشریح اهمیت سفر رییس جمهوری چین به اسپانیا، آرژاتین، پاناما و پرتغال و حضور وی در نشست سران گروه 20

GMT+08:00 || 2018-12-06 15:00:06        cri

27نوامبر تا 5 دسامبر، شی جین پینگ رییس جمهوری چین بنا به دعوت، از اسپانیا، آرژاتین، پاناما و پرتغال دیدار کرد و در سیزدهمین نشست سران گروه 20 در بوئنوس آیرس حضور یافت. وانگ یی وزیر خارجه چین پس از انجام این سفر رییس جمهوری چین، دستآوردهای این سفر را تشریح کرد.

وزیر خارجه چین گفت: این سفر شی جین پینگ سفری مهم بود که در شرایط پیچیده بین المللی صورت گرفت. شی جین پینگ با شرکت در نشست سران گروه 20، درباره مدیریت اقتصاد جهانی جهتگیری و آینده توسعه روابط چین با کشورهای عمده جهان را مشخص کرد. با این سفر به اروپا و آمریکای لاتین، به گسترش همکاری در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده یاری و دورنمای وسیع و جدید توسعه روابط چین و اروپا و چین و آمریکای لاتین ترسیم شد. رییس جمهوری چین در جریان این سفر، با تأکید بر چند قطبی شدن جهان و جهانی شدن اقتصاد، پشتیبانی چین از چند جانبه گرایی و منافع مشترک را اعلام و نیروی مثبتی برای کاهش نگرانی و اضطراب مبتلابه جامعۀ جهانی تزریق کرد.

وزیر خارجه چین در اشاره به حضور شی جین پینگ در نشست سران گروه 20 گفت: امسال مصادف با دهمین سالگرد برگزاری نشست سران گروه 20 پس از بروز بحران بین المللی مالی در سال 2008 است. در شرایط افزایش خطرهای متوجه اقتصاد جهانی، اعضای جامعۀ جهانی به این نشست بسیار توجه کرده اند. رییس جمهوری چین در حاشیه این نشست طی سخنرانیها و دیدارهای دو جانبه پیشنهادهایی ارایه داد، به توسعه و گسترش همکاری یاری کرد و در جهت افزایش اعتماد متقابل و حفظ همبستگی اقدام کرد و مسؤولیت شناسی رهبر یک کشور بزرگ را به نمایش گذاشت.

شی جین پینگ رییس جمهوری چین با اشاره به چالشهای جدید پیشروی گروه 20 و با مرور تاریخ توسعه گروه 20 اعلام کرد که چند جانبه گرایی، رایزنی برابر، همکاری با منافع مشترک از راههای حل بحرانهای بزرگ و مهم است. اعضای گروه 20 در مقابل هر دشواری باید همبستگی را تقویت بخشیده و به طور مشترک با آن مقابله کنند. همچنین باید با پایبندی بر رایزنی و سازندگی مشترک، همآهنگی و همکاری در تدوین سیاست کلان را تقویت بخشیده و به طور آشکار از سازوکار چند جانبه حفاظت کنند.

اسپانیا و پرتغال اعضای مهم اتحادیه اروپا و دوست سنتی و شریک همه جانبه راهبردی چین در اتحادیه اروپا هستند. شی جین پینگ با دیدار از این دو کشور فصل جدیدی در توسعۀ روابط دوجانبه باز کرد و نیروی محرکه جدیدی در توسعه روابط چین و اروپا تزریق کرد.

امسال برابر با چهل و پنجمین سالگرد برقراری روابط چین و اسپانیا و سال آینده مصادف با چهلمین سالگرد برقراری روابط رسمی چین و پرتغال است. اکنون روابط چین با اسپانیا و پرتغال وارد بهترین زمان در تاریخ شده و با فرصتهای جدیدی روبرو است. شی جین چینگ در دیدار خود با مقامات دو کشور تجربیات توسعه روابط دو جانبه را جمعبندی و طرح همکاری با آنها را برنامه ریزی کرد. مقامات اسپانیا و پرتغال نیز با غنیمت شمردن دوستی، تبادلات و همکاری با چین، بر اهمیت سفر رییس جمهوری چین تأکید کردند. چین و اسپانیا و چین و پرتغال هر کدام با انتشار بیانیه های مشترک، بر تقویت روابط همه جانبه راهبردی مشارکتی و ارتقای سطح روابط دو جانبه تأکید کردند.

آمریکای لاتین از نیروهای نوظهور و مهم بین المللی است. روابط چین و آمریکای لاتین در سالهای اخیر شاهد توسعه جهشی و تاریخی شده است. آرژانتین و پاناما دوستان قدیمی و شرکای جدید چین در آمریکای لاتین هستند و آنها نیز تعمیق روابط خود با چین را فرصتی راهبردی برای خود می دانند. رییس جمهوری چین و رهبران دو کشور آرژانتین و پاناما در گفتگو با اشاره بر پایبندی به راه برگزیدۀ خود برای توسعه، در مسایل مربوط به منافع اصلی خود یکدیگر را درک و از یکدیگر پشتیبانی می کنند و مشترکاً به توسعه روابط چین و آمریکای لاتین کمک کرده و از منافع مشروع کشورهای در حال توسعه حفاظت می کنند. چین و آرژانتین، و چین و پاناما هم با انتشار بیانیه های مشترک و اطلاعیه های مشترک بر تفاهمات به دست آمده تأکید کردند.

امسال برابر با چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین است. شی جین پینگ رییس جمهوری چین در جریان سفر خود روند اصلاحات و درهای باز و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فقرزدایی چین را تشریح و تأکید کرد که چین ضمن تحقق رشد و توسعه خود، فرصتهای بیشتری برای توسعه مشترک در اختیار کشورها گذاشته و خدمات بزرگتری برای توسعه جهانی انجام خواهد داد. وی خبر داد که چین هر سال نمایشگاه بین المللی واردات برگزار و بازار خود را به روی جهان بازتر خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید