CRI Online

پایبندی چین بر نوآوری و توسعه پایدار در زمینه علوم و فناوری

GMT+08:00 || 2018-11-28 15:15:27        cri

شو نن پینگ، معاون وزیر علوم و فناوری چین 27 نوامبر- 7 آذر در پکن اظهار داشت: پایبندی بر توسعه پایدار توافق مشترک جهانی است، چین در زمینه علوم و فناوری بر محرک نوآوری و اصلاحات و درهای باز پایبند است و ایده توسعه پایدار را به اجرا رسانده و بیشتر به ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود محیط زیست توجه دارد.

"برنامه توسعه پایدار سال 2030" سازمان ملل 2016 رسما راه اندازی شد، این برنامه کشورهای مختلف را فراخواند تا عملا برای تحقق توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست جهان تلاش کنند. چین به عنوان امضا کننده این برنامه سال 2017 "گزارش روند اجرای برنامه توسعه پایدار سال 2030" را منتشر کرد، پیش از همه و به شکل اولیه راهکارها و تجارب چین مورد نتیجه گیری قرار گرفت.

شو نن پینگ معاون وزیر علوم و فناوری چین روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه علوم و فناوری ایده توسعه پایدار در چین ریشه دوانده و به توافق اجتماعی رسیده است. "در گذشته ما شیوه های زیادی داشتیم، اما بعد از سال 2015 به تدریج توسعه پایدار با موتور نوآوری را در نظر گرفته ایم، سازمان ملل نشست های مربوط به نوآوری علمی و فنی در سطوح مختلف برگزار کرده است، توسعه پایدار با موتور نوآوری به شناخت مشترک تبدیل شده است."

در سال های اخیر چین همواره نوآوری علمی و فنی را محور توسعه قرار داده است، در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین مطرح شد که نوآوری نیروی محرکه اول توسعه است. شو نن پینگ عنوان کرد: این که چین با نیروی بسیار نوآوری را به پیش سوق داده، با قانون توسعه اقتصاد چین و نیز روند توسعه جهان هماهنگ است.

"چرا در حال حاضر علوم و فناوری در چین به این اندازه مهم است؟ این با جایگاه آن چه که در وضعیت کل توسعه اقتصادی و اجتماعی کشوربستگی دارد و پشتیبانی قوی کشور از نوآوری، یکی از موضوعات مهم توسعه چین محسوب می شود. ما باید آن را در جایگاه محور آینده توسعه قرار دهیم، باید نوآوری را به مثابه نیروی محرکه اول توسعه خود تلقی کنیم."

شو نن پینگ عنوان کرد: ظرف 40 سال اصلاحات و سیاست درهای باز، توسعه علمی و فنی چین پیوسته در جریان از بین بردن موانع و محدودیت نظام اداری بر نوآوری علمی و فنی، به پیشرفت هایی شایان دست یافته است. در آینده چین بیش از پیش با گسترش سطح درهای باز علوم و فناوری، آزادسازی اندیشه و ساده سازی اموراداری و بهبود خدمات، نوآوری و کارآفرینی را به عادت جامعه تبدیل خواهد کرد.

"نباید با سیاست، اندیشمندان و موسسه داران خود را سردرگم کنیم تا جرات نوآوری نداشته باشند. در چند سال اخیر شورای دولتی کارآفرینی، عامه مردم را در نوآوری مورد تشویق قرار داده است. به نظرم نوآوری و کارآفرینی باید عادت زندگی ما باشد نه فقط روش امرار معاش، به این سبب نوآوری امیدبخش خواهد بود."

معاون وزیر علوم و فنون چین تاکید کرد: تجارب در مدت طولانی به ما هشدار داده است که اگر تنها به دنبال سرعت توسعه اقتصاد باشیم، یک رشته معضلات اجتماعی و محیط زیستی آشکار می شود. تضمین هماهنگی توسعه اقتصادی و اجتماعی بزرگ ترین تغییر در ایده توسعه چین در سال های اخیر محسوب می شود. پایبندی بر روحیه جامعه بشری با سرنوشت مشترک و اهمیت خاص به توسعه پایدار دادن، وظیفه مشترک بشری محسوب می شود.

وی تاکید کرد: "در حقیقت مساله تعادل سرعت توسعه و محیط زیست نیز خواست مردم است و باید به خوبی حل شود. در سال های اخیر ما ظرفیت مازاد تولید به ویژه برخی ظرفیت تولید آلاینده را حذف کرده ایم. در حقیقت این اقدام مسوولیت پذیری در قبال مردم چین و کل جهان است."

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید