CRI Online

برگزاری نخستین دور نشست کنفدراسیون بین المللی موزه های جاده ابریشم

GMT+08:00 || 2018-11-28 14:13:39        cri

روز شنبه 24 نوامبر، نخستین نشست کنفدراسیون بین المللی موزه های جاده ابریشم در شهرفوجو استان فوجیان برگزار شد. مدیران بیش از 30 موزه از 21 کشور در این شهر گردهم آمده و به بحث و بررسی درباره برنامه همکاری آینده و امضای توافق نامه چارچوب همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه ها پرداختند.

سال 2013 میلادی، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین پیشنهاد ساخت مشترک یک کمربند- یک جاده را مطرح کرد که ضمن پیوند رویای چین با رویای مردم کشورهای مسیر جاده ابریشم، موضوعی جدید را به جاده ابریشم قدیمی وارد کرده است. روحیه جاده ابریشم که محوریت آن، صلح و همکاری، باز و فراگیر، عبرت از یکدیگر و برد- برد و منافع متقابل است، روزنه ای جدید برای مبادلات دوستانه بین کشورها گشوده و نقشه ای جدید برای پیشرفت و توسعه بشر ترسیم کرده است.

سال 2017 میلادی، کنفدراسیون بین المللی موزه های جاده ابریشم تاسیس شد. تاکنون 157 موزه و ارگان های فرهنگی چینی و خارجی به آن پیوسته اند. در این نشست، شرکت کنندگان ضمن بررسی منشور کنفدراسیون، توافق نامه چارچوب همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه ها، یاداشت نخستین نشست کنفدراسیون بین المللی موزه های جاده ابریشم را امضا کردند و موزه های ملی از برمه، قزاقستان، ازبکستان و صربستان به عنوان عضو جدید پذیرفته شدند. پایگاه اینترنتی رسمی این کنفدراسیون که توسط موزه ملی چین تاسیس شد نیز رسما آغاز به کار کرد تا خدمات و تسهیلات در اختیار موزه های کشورهای جهان و ارگان های حفاظت از فرهنگ در سراسر جهان قرار دهد.

وانگ چون فا، رییس موزه ملی چین و رییس شورای این کنفدراسیون گفت: موزه دارای نقش ویژه در تعامل فرهنگی است. ایجاد و توسعه کنفدراسیون بین المللی موزه های جهان نمایانگر مسوولیت همبستگی و مسوولیت اشتراک گذاری است. تقویت همکاری بین اعضا، زنده کردن منابع و ذخایر به منظور یادگیری و منافع متقابل برد- برد بر اساس احترام به تنوع تمدن ها، توسعه راه ها و گوناگونی در سطح توسعه کمک می کند.

دبیرخانه کنفدراسیون بین المللی موزه های جاده ابریشم در موزه ملی چین قرار دارد. دومین دور این نشست سال 2020 میلادی در پکن برگزار می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید