CRI Online

رسانه های گروهی ژاپن: ژاپن باید از فرصت پیشنهاد یک کمربند - یک جاده استفاده کند

GMT+08:00 || 2018-11-14 17:07:24        cri

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از 3 تا 5 آبان/ عقرب، 25تا 27 ماه اکتبر پس از 7 سال بار دیگر به طور رسمی از چین دیدار کرد. در این دیدار حدود 500 تن از رهبران محافل بازرگانی ژاپن همراه شینزو آبه بودند. این دیدار به مناسبت چهلمین سالگرد امضای «پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن» انجام می شود و مورد توجه های نزدیک رسانه های گروهی ژاپن قرار گرفته است.

روزنامۀ مانیچی شیمبون چاپ ژاپن روز دوشنبه 30 مهر/ میزان، 22 اکتبر در مقاله ای نوشت که مؤسسات ژاپن از سال 1987 رسماً وارد بازار چین شدند. چین از موسسات ژاپنی فناوری آموخت و روابط دو کشور با منافع متقابل از آن زمان شروع شد.

در دهۀ اول قرن 21 روابط اقتصادی و اجتماعی چین و ژاپن شکوفا شد و توسعه یافت به طوری که چین با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگترین شریک تجاری ژاپن تبدیل شد.

چین و ژاپن در گذشته در زمینۀ تجارت و صنعت گردشگری اختلافاتی داشتند. اما در حال حاضر روابط دو جانبه گرم است و مبادلات اقتصادی و تجاریشان رو به افزایش است. مصرف گردشگران چینی در ژاپن به ستون مهم اقتصاد ژاپن تبدیل شده است.

برای چین که در زمینه اقتصادی در جایگاه رهبری جهان قرار است، ژاپن یکی از شرکای مهم تجاری است. اما برای ژاپن که بازار مصرف داخلیش رو به رکود است، چین نه تنها بازار صادرات بلکه مبداء و منشاء مهم گردشگر است. اهمیت چین برای ژاپن روز به روز افزایش می یابد.

پایگاه اینترنتی روزنامۀ آساهی شیمبون چاپ ژاپن روز سه شنبه 1 آبان/ عقرب، 23 اکتبر نیز نوشت که چین و ژاپن باید روابط با منافع مشترک و تحت معادلۀ برد برد را جستجو کنند.

در این مقاله آمده است که ژاپن و چین دو منتفع بزرگ جهانی شدن اقتصادند. ژاپن در روابط همکاری با چین، فضای بسیار بزرگی برای توسعه مبادلات با منافع متقابل دارد.

دو کشور باید همکاریشان را تقویت کرده و از نظام تجارت آزاد جهانی حفاظت کند. پیشنهاد یک کمربند - یک جاده که چین طرح کرده است، نیروی بالقوۀ عظیمی دارد و می تواند در اقتصاد آسیا و جهان سهم بزرگی ادا کند.

ژاپن باید در این برنامۀ عظیم شرکت و توسعۀ تأسیسات زیربنایی را تضمین کند. دولت ژاپن باید مبتکرانه به مؤسسات خود حق انتخاب واگذار کند.

همکاریهای ژاپن و چین نباید در صنایع گردشگری و مسکن محدود شود. دو طرف باید در زمینه های مطالعات و توسعه فناوری و مدیریت مؤسسات همکاریهایشان را تقویت کنند. همراه با روند پیر شدن جمعیت ژاپن، مؤسسات ژاپن باید در را به روی خارجیان باز کنند.

طبق گزارش پایگاه اینترنتی روزنامۀ ژاپن تایمز در 23 مهر/ میزان، 15 اکتبر، مؤسسات ژاپن در روزهای اخیر با اقدامات عملی به شرکت در پیشنهاد یک کمربند - یک جاده همت گماشته ند. برخی از موسسات ژاپن با استفاده از افزایش حرکت قطارهای چین به اروپا، سرویس انتقال کالا از ژاپن از راه چین به اروپا را فراهم کرده و فروش بیشتر کالای ژاپنی به اروپا را تأمین می کنند.

ماکوتو اوزِکی مدیر کل مسؤول فروش یک شرکت ژاپنی گفت: طرح «یک کمربند - یک جاده» گزینه سومی را برای شرکتهای حمل و نقل ژاپن و کره جنوبی فراهم کرده است. با وجود آنکه در حال حاضر هزینۀ آن سه تا چها برابر بالاتر از ترابری دریایی است، اما زمان انتقال به 21 روز کاهش می یابد.

روزنامه آساهی شیمبون چاپ ژاپن گزارش داد که هر سال حدود 7 میلیون و 300 هزار گردشگر چینی از ژاپن دیدار و 2 میلیون و 500 هزار ژاپنی به چین سفر می کنند. بر اثر این رشد عظیم و نیرومند در مبادلات مردمی، دو کشور باید روابط هوشمندتری با یکدیگر برقرار کنند.

این روزنامه قبلا گزارش داده بود که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سفر خود به چین، تقاضای اجاره پاندا به ژاپن را مطرح خواهد کرد. «دیپلماسی پاندا» بین چین و ژاپن در عادی شدن مناسبات دیپلماتیک دو کشور در سال 1972 شروع شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید