CRI Online

گزارش شورای حکام حقوق بشر سازمان ملل درباره حقوق بشر چین

GMT+08:00 || 2018-11-08 09:38:07        cri

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه 7 نوامبر در نشست خبری هفتگی وضعیت بررسی حقوق بشر چین توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را تشریح کرد.

هواچون یینگ در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: روز سه شنبه، چین در ژنو در سومین دور رسیدگی حقوق بشر کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرد. مکانیسم بررسی حقوق بشر سازمان ملل، برای رسیدگی به وضعیت اجرای وظایف و تعهدات اعضای سازمان ملل ایجاد شده است. این سومین بار پس از سال 2009 و 2013 میلادی است که سازمان ملل وضعیت حقوق بشر چین را بررسی می کند.

هوا چون یینگ گفت: دولت چین به این نشست بسیار اهمیت می دهد و با اعزام هیات بلندپایه متشکل از معاون وزیر خارجه چین در این نشست شرکت کرده است. هیات چینی ضمن معرفی دستاوردهای بزرگ چین در زمینه حقوق بشر پس از رسیدگی دور قبلی، تشریح مسیر توسعه و تضمین حقوق بشر در چین، 30 تدبیر جدید کشور را برای تامین حقوق بشر اعلام کرد.

به گفته هوا چون یینگ، له یو چنگ معاون وزیرخارجه چین عنوان کرده است: در 40 سال پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در کشور، امر حقوق بشر چین توسعه مداوم داشته که ضمن بهبود سیستم تامین حقوق بشر، تحقق فقرزدایی سریع، تکامل سیستم مردم سالاری، ارتقای سطح تامین قضایی حقوق بشر، تامین آزادی بیان و اعتقادات مذهبی مردم، حفاظت از حقوق مردم خاص ، همکاری و مبادلات با جامعه بین المللی در زمینه حقوق بشر را انجام داده است. چین در مدت چند ده سال، راه چند صد ساله کشورهای پیشرفته را طی کرده است و بر روی زمین 9.6 میلیون کیلومتری، جنگ و آوارگی دیده نمی شود و بیش از 1.3 میلیارد نفر از مردم در فضای آرام و آزاد، زندگی می کنند. می توان گفت که این سریع ترین پیشرفت در زمینه حقوق بشر بوده و نیز سهم مهم چین در امر حقوق بشر جهان است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید