CRI Online

مخالفت چین با چندجانبه شدن پیمان منع موشکهای هسته ای میان برد

GMT+08:00 || 2018-11-05 16:41:19        cri

سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 14 آبان/ عقرب، 5 نوامبر در کنفرانس خبری گفت: «پیمان منع موشکهای هسته ای میان برد» پیمان دوجانبه بین آمریکا و اتحاد جماهر شوروی است. چین مخالف خروج یکجانبه آمریکا از این پیمان و چند جانبه شدن آن است.

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین دربارۀ خروج یک جانبه آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد به خبرنگاران گفت: چین بارها موضع خود را در این مسئله نشان داده است. پیمان یادشده پیمانی است که بین آمریکا و اتحاد جماهر شوروی به دست آمده و یک پیمان با هویت دوجانبه به شمار می رود. این پیمان برای بهبود روابط بین المللی، پیشبرد روند خلع سلاح هسته ای و حفظ تعادل و ثبات راهبرد جهان نقش مهمی ایفاء کرده است و حتی امروز نیز هنوز حائز اهمیت بسیاری است. خروج یکجانبه آمریکا تاثیر منفی بر جای می گذارد و چین با خروج یکجانبۀ آمریکا از این پیمان و چند جانبه شدن این پیمان مخالفت می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید