CRI Online

حرکت بیش از 11 هزار قطار در مسیر راه آهن چین و اروپا

GMT+08:00 || 2018-10-17 15:16:54        cri

نینگ جی ژه، معاون کمیته توسعه و اصلاحات ملی چین در شهر چونگ چینگ، سه شنبه 16 اکتبر گفت: تاکنون بیش از 11 هزار قطار بین چین و اروپا نقل و انتقال داشته و 65 خط راه اندازی شده به 44 شهر در 15 کشور اروپا رسیده است.

نینگ جی ژه این اظهارات را در نشست هماهنگی و همکاری های قطار چین و اروپا ایراد کرد و گفت که به عنوان شیوه جدیدی از حمل و نقل بین المللی، قطارهای چین و اروپا باید با توجه به گسترش مداوم سرمایه گذاری و تجارت چین و اروپا تولید شوند. با پیشرفت مداوم ساخت و ساز "کمربند و جاده" چین در حال حاضر بیشترین ارتباط را با کشورهای در امتداد کمربند و جاده دارد. این مسیر نیز نمونه موفقی از پیشنهاد کمربند و جاده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید