CRI Online

آمادگی سازندگان خارجی برای حضور در نمایشگاه بین المللی واردات چین

GMT+08:00 || 2018-10-17 15:42:29        cri
اولین نمایشگاه بین المللی واردات چین در تاریخ 5 تا 10 نوامبر در شانگهای برگزار خواهد شد. بسیاری از سازندگان شراب در مراکش، تولید خود را گسترش داده و امیدوارند که شراب خود را در بازار چین از طریق فرصت های ارایه شده توسط نمایشگاه واردات معرفی کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید