CRI Online

مقام صندوق بین المللی پول: باید با نظر وسیعتری به توسعه و همکاری چین و آفریقا نگاه کرد

GMT+08:00 || 2018-10-10 15:09:26        cri

آبِبه آئمبرو سلاسی رئیس بخش آفریقای صندوق بین‌المللی پول چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین‌المللی چین تاکید کرد که باید از تفکر غربی خارج شد و با نظر وسیعتری به توسعه و همکاری چین و آفریقا نگاه کرد.

در روزهای اخیر برخی رسانه های گروهی بارها با عبارت «دام بدهی چین» از ساخت تجهیزات زیربنایی در آفریقا از سوی چین انتقاد کرده اند.

این مقام صندوق بین المللی پول در این باره گفت: در حال حاضر 6 تا 7 کشور آفریقایی در بحران عمیق بدهی واقعند، اما وام دهندگان هیچکدامشان تنها چین نیست. پروژه های چین در آفریقا از نوع نیازهای ضروری محلی است.

به گفتۀ وی همراه با سرمایه گذاری چین در آفریقا و افزایش صادرات کشورها در جنوب آفریقا به چین، اطمینان دارد کشورهای آفریقایی می توانند در تحقق توسعۀ پایدار و کاهش بحران بدهی نقطۀ تعادل را پیدا کنند.

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین چندی پیش در واکنش به اصطلاحِ «دام بدهی‎چین» که اخیراً از سوی رسانه های گروهی غربی مطرح شده گفت که در حقیقت هیچ کشور آفریقایی به دلیل همکاری با چین دچار بحران بدهی نشده است. بر عکس، شمار زیادی از رهبران کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری چین در آفریقا را مثبت عالی ارزیابی کرده و خواستار گسترش همکاریهای مشابه با چین شده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید