CRI Online

گشایش نمایشگاه بایگانی و اسناد صنعتی چین در پکن

GMT+08:00 || 2018-10-10 10:19:18        cri

نمایشگاه بایگانی و اسناد صنعتی چین به ابتکار سالن مرکزی بایگانی ادارۀ ملی بایگانیهای چین و وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین روز سه شنبه 17 مهر/ میزان، 9 اکتبر در پکن گشایش یافت.

این نمایشگاه که از 17 مهر/ میزان تا 1 آبان/ عقرب، 9 تا 23 اکتبر برگزار می شود، با بیش از 1300 سند به نمایش گذاشته شده پیرامون چهار زمینه از جمله رویدادهای مهم، محصولات مهم، شخصیتهای مهم و روحیات مهم، تاریخ توسعۀ صنعتی چین از سال 1931 را مرور می کند.

میائو وی، وزیر صنایع و اطلاعات گستری چین در سخنرانی خود در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهار کرد که امیدوار است این نمایشگاه محیط مطلوبی برای توجه به توسعۀ اقتصاد صنعتی در سراسر کشور ایجاد کند.

به گفتۀ وی، هدف و وظیفۀ صنعت چین تسریع در ایجاد کشور تولیدکنندۀ نیرومند و فراهم کردن رفاه و احیاء ملیت چین بر اساس منابع مادی و فنی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید