CRI Online

بودجۀ پژوهش و توسعۀ چین در سال 2017 از 1760 میلیارد یوان فراتر رفت

GMT+08:00 || 2018-10-10 14:48:34        cri

ادارۀ ملی آمار، وزارت علوم و فناوری و وزارت دارایی چین 17 مهر/ میزان، 9 اکتبر «گزارش آماری پرداخت فناوری چین در سال 2017» را منتشر کردند که در آن آمده است: در سال 2017 میلادی، بودجۀ کل چین در پژوهش و توسعه از 1760 میلیارد یوان فراتر رفته که در مقایسه با سال 2016، 12.3 درصد افزایش یافته و سرعت رشد آن نیز تا 1.7 درصد نسبت به سال 2016 تجاوز کرده است. درصد بودجۀ پژوهش و توسعه در میزان کل تولیدات ناخالص ملی به 2013 درصد رسیده که رقم جدیدی ثبت کرده است.

طبق اخبار رسیده از ادارۀ ملی آمار، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بودجۀ پژوهش و توسعۀ چین چهار ویژگی بزرگ دارد؛ کاهش فاصله با آمریکا نسبت به میزان کل بودجه، بالا رفتن میزان افزایش بودجۀ سالانه نسبت به میزان همین افزایش در میان کل کشورهای عضو سازمان همکاری قتصادی، حفظ جایگاه پیشتازی در رده بندی میزان رشد بودجه و رسیدن به سطح کشورهای پیشرفتۀ متوسط از لحاظ ظرفیت بودجه.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید