CRI Online

کارشناسان چینی: ثبات و توسعه، تضمین محکمی برای حفاظت از حقوق بشر اقلیتهای ملی است

GMT+08:00 || 2018-10-10 10:57:54        cri

کارشناس انسانشناسی و قوم شناسی چینی روز سه شنبه 17 مهر/ میزان، 9 اکتبر در نشست بازرسی از حقوق بشر کشورها در ژنو اظهار کرد: همۀ اقلیتهای ملی چین آفرینندگان فرهنگ و تاریخ چین بوده اند و از جایگاه برابری برخوردارند. همۀ اقلیتها به عنوان یک خانوادۀ بزرگ دارای یک هدف مشترک هستند و آن زیباتر کردن زندگی آینده است.

خانم لیو لی لی گفت: در حال حاضر، توسعۀ اقتصادی مناطق اقلیت نشین نسبتا کند است و کمک به تحقق توسعۀ آنها بزرگترین وظیفۀ دولت چین است. دولت چین برای دستیابی به این هدف به تلاشهای شایان توجهی پرداخته است. تحقق توسعه به محیطی باثبات نیاز دارد لذا مبارزه با تررویسم ضروری است تا از امنیت جانی و مادی مردم و ثبات اجتماعی حفاظت شود. ثبات و توسعه تضمین محکمی برای حفاظت از حقوق بشر اقلیتهای ملی است.

از سوی دیگر، سون شی یان کارشناس چین از فرهنگستان علوم و فناوری اجتماعی نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: اهداف بازرسی از حقوق بشر کشورها، ارزیابی عادلانه از وضعیت حقوق بشر واقعی در کشورها است و باید بنا بر اصول عدالت، سازندگی و غیر سیاسی انجام شود. هر کشور، سازمان یا شخصی که صادقانه به وضعیت حقوق بشر چین اهمیت می دهد، باید بر این اصول پایبند باشد و از طرق سازنده و نه توسل به انتقاد یا اعمال فشار پیشنهاد‌های خود را ارائه دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید