CRI Online

قطار خط 5 متروی چنگ دو

GMT+08:00 || 2018-09-14 15:11:58        cri

قطار خط 5 متروی چنگ دو چند آزمون و اولین حرکت آزمایشی خود را در 20 شهریور/ سنبله، 11 سپتامبر از سر گذراند. ظرفیت هر قطار بیش از 3000 نفر است. این قطار بنفش و سفید رنگ شده و ویژگیهای عناصر فرهنگ سنتی سی چوان را تداعی می کند. پیشانی قطار به رنگ صورتکهای معروف سی چوان نقاشی شده تا تلفیقی از زیبایی کلاسیک و مدرن چنگ دو را به نمایش بگذارد. این خط بنا به برآوردها در سال 2019 آمادۀ بهره برداری خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید