CRI Online

وزارت بازرگانی چین: مایل به رایزنی با کشورهای بیشتری درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری هستیم

GMT+08:00 || 2018-09-14 11:11:48        cri
گائو فونگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 13 سپتامبر 22 شهریور گفت که چین مایل است با کشورهای بیشتری برای ایجاد مناطق آزاد تجاری رایزنی کنیم.

این سخنگو روز گذشته در یک نشست خبری در پکن گفت که پیشبرد روند ایجاد مناطق آزاد تجاری با کشورهای مختلف، یکی از اهداف مهم گسترش سیاست درهای باز و ایجاد اقتصاد مبتنی بر درهای باز در سراسر جهان است. چین می‎خواهد با کشورهای بیشتری که مایل باشند، درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری و پیشبرد روند یکپارچه‎سازی اقتصاد منطقه رایزنی کند. چین در کنار اکثریت کشورهای جهان، قاطعانه و بر اساس قانون از سازوکار تجارت چندجانبه دفاع و از امنیت نظام تجارت آزاد و زنجیرۀ صنایع جهان حفاظت می‎کند.

این سخنگو افزود، چین تاکنون با 25 کشور و منطقه جهان، 17 توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده است و همین‎طور با 27 کشور نیز درباره 12 توافق‌نامه تجارت آزاد رایزنی می‌کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید