CRI Online

خط عابر پیاده نقاشی شده

GMT+08:00 || 2018-09-13 15:05:37        cri

خط عابر پیاده نقاشی شده که به نظر یک شکاف انحرافی در خیابان می رسد در یک چهارراه دیده می شود. به نظر

می رسد که داخل شکاف دلفین ها و کوسه ها با یکدیگر سرشاخ شده اند، این اثر، هنری یا از نظر ایمنی خطرناک، در "هایکوئو"، استان "های نن" نقاشی شده است.

برخی از گذرگاه ها مانند همین نقاشی شده است. از نظر برخی این می تواند رانندگان را منحرف کند و باعث تصادف شود. پلیس راهنمایی و رانندگی محلی هم می گوید که علایم راهنمایی رانندگی باید استاندارد باشد و از ترسیم طرح های عجیب و غریب می بایستی جلوگیری شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید