CRI Online

خلیج آواهای شنی(با مهیار در کوبوچی)

GMT+08:00 || 2018-07-21 15:03:04        cri

‎منطقه تفریحی و دیدنی شیان شا وان٬ در دل کویر کوبوچی و در نزدیکی خودمختاری اردوس در مغولستان داخلی چین قرار دارد. این منطقه که ساخت آن ۳۰ سال پیش و در قالب طرح مدیریت محیط زیست کویر کوبوچی آغاز شده٬ امروز یکی از بهترین نمونههای توسعه گردشگری کویری و اقتصاد بیابانی به شمار میرود و در فهرست مهمترین جاذبههای گردشگری و مناطق دیدنی وزارت گردشگری و فرهنگ چین قرار دارد. طبیعت زیبای کویر٬ بهترین امکانات تفریحی و اقامتی و برنامههای مختلف فرهنگ پای بسیاری از گردشگران را در چهار فصل سال به این منطقه زیبا میکشاند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید