CRI Online

شی جین پینگ درباره سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی دستورالعمل مهمی اعلام کرد

GMT+08:00 || 2018-07-12 18:57:32        cri

شی جینگ پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رییس جمهوری خلق و رییس کمیتۀ نظامی مرکزی چین چندی پیش دربارۀ سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی دستورالعمل مهمی داد و تأکید کرد که کمیتۀ مرکزی و ارگانهای ملی در رأس ارگانهای سیاسی است و باید به روشنی سیاست را محور قرار دهند و قاطعانه رهبری همه جانبۀ حزب را تقویت بخشند و بر پیشبرد سازندگی سیاسی حزب پایبند باشند. امید است که سازمانهای حزب در هر سطح و اعضای حزب از ارگانهای مرکزی و ملی به عنوان راهنمای دیگران اقتدار و رهبری متمرکز حزب را حفاظت کنند و در تحصیل و اجرای عمیق اندیشۀ سوسیالیسم با ویژگی چین الگو باشند و در حفظ یک طرف در درجه بالا با کمیتۀ مرکزی حزب نمونه باشند و در اجرای قاطعانۀ تصمیمات و برنامه ریزی کمیتۀ مرکزی نمونه باشند و ارگانهای نمونه را سازندگی کنند بطوری که کمیتۀ مرکزی به آن اطمینان داشته و مردم راضی باشند.

کنفرانس پیشبرد سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی 12 ژوئیه در پکن برگزار شد. دینگ شویه‌شیانگ عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب، دبیر دبیرخانه کمیتۀ مرکزی و دبیر کمیتۀ کار ارگانهای مرکزی و ملی در این کنفرانس دستور العمل مهمی را قرائت و سخنرانی کرد.

در این کنفرانس مسؤولان گروه حزب یا کمیته حزب از 8 وزارتخانه یا کمیته سخنرانی کرده و تبادل نظر نمودند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید