CRI Online

واکنش وزارت خارجه چین به افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی از سوی آمریکا

GMT+08:00 || 2018-07-11 19:02:33        cri

آمریکا روز سه شنبه 10 ژوئیه فهرست افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی را صادر کرد. هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه در نشست خبری تاکید کرد، اقدام آمریکا، از هژمونی تجاری است. وی گفت: چین اقدامات خود را در پیش خواهد گرفت و قاطعانه ازمنافع قانونی و مسلم خود دفاع خواهد کرد. این جنگی بین یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی، حمایتگرایی و تجارت آزاد و استیلاجویی و قواعد است. چین همراه با جامعه بین المللی، ایستاده در طرف درست تاریخ، مشترکا از نظام و قواعد تجارت چندجانبه دفاع خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید