CRI Online

سفیر چین در آلمان: مخالفت با حمایت گرایی و یک جانبه گرایی برای چین و آلمان حائز اهمیت بزرگی است

GMT+08:00 || 2018-07-11 09:59:19        cri

شی مینگ ده سفیر چین در آلمان روز دهم ژوئیه در روزنامه هندلسبلات آلمان مقاله ای را منتشر کرد و بار دیگر بر موضع چین مبنی بر حمایت از تجارت آزاد و چند جانبه گرایی را تایید کرد و گفت: مخالف حمایت گرایی تجاری و یک جانبه گرایی برای رشد اقتصاد و رفاه مردم دو کشور حائز اهمیت مهم است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید