CRI Online

تاسیس انجمن بین المللی کمربند و جاده

GMT+08:00 || 2018-06-28 09:45:38        cri

مراسم تاسیس انجمن بین المللی کمربند و جاده و نخستین میزگرد این انجمن روز چهارشنبه 27 ژوئن در هنگ کنگ برگزار شد.

به گزارش رسیده، انجمن بین المللی کمربند و جاده متشکل از هنگ کنگ، انجمن های بازرگانی چینی و خارجی، انجمن های صنایع، ارگان های سرمایه گذاری و اتاق فکر بوده و آنان به بحث و بررسی درباره پیشبرد همکاری و توسعه در چارچوب پیشنهاد یک کمربند- یک جاده پرداختند. تعداد اعضای این انجمن از 29 کشور و منطقه به 110 مورد رسید. هدف از تاسیس این انجمن، فراهم کردن سکویی برای انجمن های چینی و خارجی برای برقراری ارتباطات، بهره برداری اطلاعات و توسعه فرصت های تجاری در چارچوب یک کمربند- یک جاده اعلام شده است.

لین جن یو ار، رییس منطقه اداره ویژه هنگ کنگ در سخنرانی خود گفت: هنگ کنگ در پیشنهاد کمربند و جاده نقش مهمی دارد و انجمن بین المللی کمربند و جاده چه از نظر اقتصادی و چه سیاست دارای اهمیت ویژه است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید