CRI Online

تلاش چین برای ایجاد نظام حل و فصل دعاوی بازرگانی بین المللی

GMT+08:00 || 2018-06-28 16:44:13        cri

چین در روز 27 ژوئن "پیشنهادات درباره ایجاد نظام و نهاد حل و فصل دعاوی بازرگانی بین المللی کمربند و جاده" (در زیر به عنوان پیشنهادات اشاره می شود) را منتشر کرد که توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. دفتر مطبوعات شورای دولتی چین صبح امروز یک نشست خبری برای توضیح این سند برگزار کرد.

در چارچوب طرح کمربند و جاده فعالیت های بازرگانی فرامرزی زیادی صورت می گیرد. به منظور ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش بینی برای این فعالیت ها، براساس تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، سند "پیشنهادات درباره ایجاد نظام و نهاد حل و فصل دعاوی بازرگانی بین المللی کمربند و جاده" منتشر شد. این نیز نخستین سند مهم در راستای حل درگیری های بازرگانی در چارچوب طرح کمربند و جاده است. لیو گوی شیانگ، عضو کمیته قضاوت دادگاه عالی چین در این باره گفت: "این نظام در واقع سیستمی جامع شامل همه روش های حل و فصل درگیری از جمله میانجی گری، قضاوت و دادخواست است تا افراد ذینفع در چارچوب آن بتوانند روش مورد نظر خود را انتخاب کنند، به این معنا که می توانند در دیوان بین المللی بازرگانی به دادخواست پرداخته یا نهاد مورد نظر را برای قضاوت انتخاب کرده یا از میانجی گری استفاده کنند."

براساس سند یادشده، با توجه به این که در در دادگاه بازرگانی بین المللی با یک نوبت قضاوت به موضوع پرونده پایان داده می شود، این سریع ترین و کم هزینه ترین روش حل و فصل درگیری بازرگانی باید باشد. از این رو، از دادگاه عالی چین خواسته شده است تا دادگاه بازرگانی بین المللی اول را در شهر "شن جن"، استان "گوانگ دونگ" و دادگاه دوم را در شهر "شی آن"، استان "شان شی" ایجاد کند. این دو دادگاه در ماه ژوئن رونمایی می شود.

براساس سند یادشده، در صورت تمایل طرفین ذی نفع درگیری بازرگانی به میانجی گری برای حل درگیری، کمیته کارشناسی امور بازرگانی برای حل درگیری به کار گرفته می شود. لیو گوی شیانگ، این را خلاقیتی مهم در سند "پیشنهادات" عنوان کرده و گفت: "کمیته کارشناسی امور بازرگانی متشکل از کارشناسان از چین و دیگر کشورهای مسیر کمربند و جاده است. آن ها که از سامانه های قوانین و کشورها و مناطق مختلف هستند، می توانند به عنوان یک دستگاه بین المللی و بی طرف و تخصصی فعالیت کنند."

سند "پیشنهادات" فوق، همچنین بر خوداختیاری افراد ذی نفع برای انتخاب روش و قانون برای حل درگیری پایبند است. به عبارت دیگر، براساس این سند، در صورتی که این انتخاب قانونی باشد، استفاده از قوانین خارجی برای حل درگیری نیز منتفی نیست. لیو گوی شیانگ در این باره گفت: براساس اصل خوداختیاری افراد ذی نفع و "قانون کاربرد قوانین برای امور مدنی جمهوری خلق چین"، در صورتی که انتخاب مرتبط قانونی باشد، ما به این انتخاب و قانون برگزیده شده احترام می گذاریم."

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید