CRI Online

 روحیه شانگهای در چینگ‌‎دائو

GMT+08:00 || 2018-06-01 16:23:38        cri

 

نشست سال 2018 سازمان همکاری شانگهای در شهر ساحلی چینگ‎دائوی چین برگزار خواهد شد. در این ویدئو جوانان 8 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای درباره ارزش‎های بنیادین آن موسوم به روحیه شانگهای با شما سخن می‎گویند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید