CRI Online

وزیر خارجۀ چین: منتظر طولانیتر شدن فهرست همکاری با آمریکا و کوتاه شدن فهرست مسائل موجود هستیم

GMT+08:00 || 2018-05-24 10:42:40        cri

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیروز چهارشنبه 23 مه (2 خرداد) پس از دیدار رسمی از آرژانتین در مسیر بازگشت به میهن در واشنگتن با مایک پامپئو هتمای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد و پس از گفتگو کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کردند.

وانگ یی گفت: آقای پامپئو بحث و مشورت عمیق و صادقانه ای کردیم و هر دو بر این باور هستیم که روابط چین و آمریکا برای هر دو کشور یکی از مهمترین مناسبات دو جانبه به شمار می رود. تقاضای همکاری دو کشور از اختلافات موجود طرفین فرا رفته و فرصتهای پیش رو نیز بیش از چالشهای موجود است.

دو طرف ضمن ارزیابی عالی از نقش هدایت کنندۀ رهبران دو کشور در توسعۀ روابط چین و آمریکا، مشترکا بر عملی شدن رشته تفاهمات به دست آمده میان رهبران دو کشور تاکید و اظهار کردند با توجه به منافع اصلی طرفین، مسائل حساسی مانند مسئله تایوان باید سامان یافته و با کنار گذاشتن مشکلات موجود، مناسبات دو کشور به سمت سلامت و ثبات سوق یابد.

وزیران خارجه چین و آمریکا با اشاره به مذاکرات اخیر دو کشور دربارۀ مسائل تجاری، اظهار کردند این مذاکرات سازنده و ثمربخش بوده است. مهمتر آن که دو کشور مایلند هرچه زودتر مسائل عدم تعادل تجاری را برطرف کنند و امیدواریم این تفاهم هر چه زودتر با روشهای مشخص عملی شود

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید