CRI Online

چین واردات کالاهای بالادستی را افزایش می دهد

GMT+08:00 || 2018-05-10 16:17:22        cri

گائو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 10 مه در نشست خبری با اشاره به برنامه جدید چین برای ترفیع مصرف و صدور سند رهنمود ایجاد مراکز خدمات مصرفی از افزایش واردات کالاهای بالادستی این کشور در آینده خبر داد.

وی گفت: وزارت بازرگانی چین غیر از تقویت سازندگی مراکز خدمات مصرفی در شهرها و روستاها و ایجاد نواحی خدماتی برای زندگی مردم، واردات کالاهای بالادستی را افزایش داده و به مصرف سبز و بازیافت پذیر یاری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت اقشار دارای درآمد متوسط و اجرای سیاستهای منجر به توسعه روستاها و فقرزدایی، تعمیق اصلاحات ساختار در کنار عرضه و گسترش واردات، پیش بینی می شود مصرف چین در سال جاری میلادی شاهد رشد باثبات و نسبتاً سریع خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید