CRI Online

ملاقات وزیران خارجۀ چین و قزاقستان

GMT+08:00 || 2018-04-25 09:43:47        cri
وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین روز سه شنبه ۲۴ آوریل در پکن باغیرت عبدالرحمانف وزیر خارجۀ قراقستان ملاقات کرد.

وانگ یی گفت که چین و قزاقستان شرکای راهبردی همه جانبۀ همسایه و با همکاری نزدیک هستند. دو طرف ثبات، توسعه و احیاء متقابل را به عنوان فرصت مطلوبی برای توسعۀ خود دانسته و قاطعانه از حفاظت منافع اصلی خود حمایت می‌کنند. روابط چین و قزاقستان به الگویی در روابط کشورهای همسایه تبدیل شده است. چین مایل است به اتفاق قزاقستان، تفاهمات رهبران دو کشور را اجرا کند، مبادلات عالی رتبه را نزدیک کرده، اعتماد متقابل سیاسی را محکم کند؛ همچنین همکاریهای اقتصادی، تجاری، توان تولید، بانکداری، انرژی و تجهیزات زیربنایی را تعمیق دهد، به ساخت مشترک «یک کمربند-یک جاده» یاری کند و در امور بین المللی و منطقه ای همآهنگی و همکاری را تقویت کند.

وزیر خارجۀ قزاقستان گفت که تحت پیشبرد رهبران دو کشور، اعتماد متقابل سیاسی چین و قزاقستان محکم و همکاریهای عملی دو کشور عمیق بوده و روابط دوستی همسایه پیوسته تقویت می‌شود. قزاقستان مایل است به اتفاق چین، در چهارچوب «یک کمربند-یک جاده» بیش از پیش همکاری در زمینه های مختلف را تعمیق داده، در مکانیسمهای چند جانبه مانند سازمان همکاری شانگهای همآهنگی و همکاری را تقویت کرده و روابط دو کشور را به سطح بالاتر ارتقاء دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید