CRI Online

چین: پیشنهاد کمربند و جاده با رعایت روند عصری به منافع مردم همه کشورها است

GMT+08:00 || 2018-04-24 09:39:33        cri


هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه 18 آوریل ( 29 فروردین) در نشست خبری هفتگی در پکن، موضوعات مطرح شده در گزارش تحقیقات یک محقق آمریکایی درباره طرح "یک کمربند - یک جاده" را رد و اعلام کرد، علل بازتاب و پشتیبانی گسترده پیشنهاد کمربند و جاده این است که این پیشنهاد با روند زمان سازگار و با منافع مردم در همه کشورها هماهنگ بوده و دارای توانایی قوی و دورنمای روشن برای توسعه است.

براساس گزارش‌ها، اتاق فکر آمریکا نسبت به این پیشنهاد گزارشی منتشر کرد که با تحلیل بر پروژه‌های چند بندر چین، به نتیجه رسید که این پروژه‌ها مرتبط با هدف تحقق پیشرفت اقتصادی برد- برد نیست، بلکه برای افزایش نفوذ سیاسی و گسترش حضور نظامی چین است که اهداف امنیتی چین را نشان می دهد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این مورد اظهار داشت: یک کمربند - یک جاده پیشنهادی شفاف است. چین بر اساس "اصل مشورت مشترک، احداث مشترک و به اشتراک گذاری"، همکاری در این چارچوب را توسعه می بخشد. در برنامه ریزی یک طرح برای همکاری یا اجرای پروژه ها همه طرف ها مشورت می شوند و همه چیز باز و شفاف است. چین نه یک محاسبه ژئوپلتیکی و سیاسی است و نه یک حلقه بسته و منحصر به فرد، ضمن این که علاقه ای به معاملات زورگویانه نیز ندارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید