CRI Online

رییس جمهوری سوریه: حملۀ نظامی به رهبری آمریکا، نشانگر شکست توطئۀ غرب است

GMT+08:00 || 2018-04-15 16:23:46        cri

بشار اسد رییس جمهوری سوریه روز شنبه گفت: حمله نظامی به رهبری آمریکا به سوریه نشان می دهد توطئه غرب در سوریه شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری سوریه، پس از حمله آمریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه، حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنی با بشار اسد دربارۀ حمله هوایی تبادل نظر کرد.

بشار اسد از این گفتگوی تلفنی گفت: وقتی نیروهای استعمارگر متوجه شدند کنترل اوضاع را از دست می دهند و اعتبار خود را در میان مردم جهان از دست داده اند، دست به حمله به ما زدند.

بشار افزود: تروریستها وقتی شکست خوردند، حامیانشان هم نمی توانند توطئه هایشان را محقق کنند. وی تاکید کرد: چنین تجاوزی عزم راسخ سوریه برای نابود کردن تروریستها در سراسر کشور را متزلزل نخواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید