CRI Online

دبیر کل سازمان ملل خواستار جلوگیری از آسیب رساندن به مردم سوریه شد

GMT+08:00 || 2018-04-14 16:45:52        cri

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا همراه با انگلستان و فرانسه به سوریه از تمام اعضای شورای امنیت خواست با حفظ خویشتنداری، از در پیش گرفتن هر اقدامی که منجر به وخامت اوضاع و آسیب رساندن به مردم سوریه شود، جلوگیری کنند.

وی گفت: من همواره گزارشها دربارۀ حملات آمریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه را پیگیری می کنم. ما وقتی برای حل مسایل مربوط به صلح و امنیت اقدام می کنیم، موظفیم بر اساس منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی عمل کنیم. شورای امنیت مسؤول عمدۀ دفاع از صلح و امنیت است. من از تمام اعضای شورای امنیت دعوت می کنم متحد باشند و به مسؤولیت خود عمل کنند.

گوترش گفت: هر اقدامی در استفاده از سلاح شیمایی نفرت انگیز است و رنج آن نیز وحشتناک است. من مؤکداً نسبت به عدم حصول توافق نظر دربارۀ پیگیری مؤثر مسؤولیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه ناامیدی خود را بیان می کنم. من از شورای امنیت می خواهم به مسؤولیت خود در این مورد عمل کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید