CRI Online

اصلاحات ساختاری اقتصادی چین برای تجارت جهانی مفید است

GMT+08:00 || 2018-04-14 18:51:24        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، سازمان تجارت جهانی ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین)، با انتشار گزارشی با اسم «داده‌ها و دورنمای تجارت جهانی»، پیش بینی رشد تجارت جهانی امسال را از 3.2 درصد به ۴ر۴ درصد افزایش داد. این گزارش پیش بینی می کند با توجه به توازن دوبارۀ اقتصادی چین از تبدیل تشویق با سرمایه گذاری به تشویق با مصرف، با نگاه درازمدت، به تحقق رشد قدرتمند و پایدار اقتصادی کمک می کند و همچنین از رشد تجارت پشتیبانی خواهد کرد.

طبق داده های سازمان تجارت جهانی، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، نسبت سهم سرمایه گذاری در رشد مبلغ تولید ناخالص داخلی چین از ۵۵ در صد به ۳۲ درصد کاهش یافته است ،ولی سهم مصرف به شکل معکوس و بزرگ افزایش یافته است.

لیانگ گوا یونگ مقام امور اقتصادی نشست تجارت توسعه سازمان ملل اظهار داشت: بیشتر شدن نقش مصرف در مقایسه با سرمایه گذاری در رشد اقتصادی، نشان می دهد رشد اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر شده و همچنین معلوم می کند که تقاضای واردات پیوسته در حال افزایش است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با گسترش پیوسته میزان مصرف و واردات، نیروی محرکه پیوسته را برای رشد تجارت جهانی ارائه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی نیز در این گزارش اشاره کرد: احتمال دارد منازعات بازرگانی بین برخی از اقتصادها تشدید شود و احتمالات نامشخص در دورنمای تجارت را افزایش دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید