CRI Online

شی جین پینگ از رژۀ نیروی دریایی در آبهای دریای جنوب سان دید

GMT+08:00 || 2018-04-12 21:09:58        cri

پیش از ظهر ۱۲ آوریل کمیسیون نظامی مرکزی در آبهای دریای جنوبی مراسم پرشکوه رژۀ دریایی برگزار کرد، در این رژه سیمای جدید نیروی دریایی چین رونمایی شد؛ اعتماد آنان به کشور نیرومند و ارتش نیرومند تقویت یافته است. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهور و رئیس کمسیسون نظامی مرکزی چین از واحدها سان دید و نظق مهمی ایراد کرد.

شی جین پینگ تأکید کرد در راهپیمایی عصر جدید و روند تحقق رستاخیز مجدد ملت چین، امروز وظیفۀ ساخت نیروی دریایی خلق نیرومند از همه مبرمتر است. باید اندیشۀ حزب دربارۀ نیرومند کردن ارتش در عصر جدید عمیقاً به اجرا در آید، با اصلاحات، دانش و فناوری و بر حسب قانون و سیاست، ارتش را قویتر ساخت و روند مدرنیزاسیون نیروی دریایی را به طور تزلزل ناپذیر تسریع کرد و با نوآوری و سختکوشی نیروی دریایی خلق را به نیروی دریایی درجه یک جهان تبدیل کرد.

۴۸ فروند ناو جنگی، ۷۶ فروند جنگنده و بیش از ده هزار افسر و سرباز در بزرگترین رژۀ دریایی تاریخی جمهوری خلق چین حضور داشتند. ناو هواپیمابر لیائو نینگ، سری جدید زیردریاییهای، ناوگان روی سطحی و جنگنده ها به شکلی متمرکز خود را به نمایش گذاشتند، بیش از نیمی از کشتیهای شرکت کننده در این رژه بعد از هیجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در نیروی دریایی به خدمت گرفته شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید