CRI Online

گفتگوی شی جین پینگ با مؤسسه داران چینی و خارجی

GMT+08:00 || 2018-04-11 20:42:39        cri
شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) به سفر خود در بو آئو ادامه می دهد. پیش از ظهر همین روز، آقای شی جین پینگ با اعضای کنونی و دوره آینده شورای مجمع آسیایی بو آئو ملاقات کرد و با مؤسسه دارن چینی و خارجی که در نشست سالانه مجمع آسیایی بو آئو سال ۲۰۱۸ میلادی حضور یافته اند، گفتگو کرد. آقای شی جین پینگ در این گفتگو بار دیگر تأکید کرد: اصلاحات چین همواره در حال رشد است و به پایان نمی رسد. گام چین برای اصلاحات هرگز نخواهد ایستاد و درهای باز هرگز بسته‌ نخواهد شد. از همه برای سوار شدن به قطار تیزرو رشد اقتصادی چین و بهره مندی از نتایج اصلاحات، درهای باز و توسعۀ چین استقبال می کنیم.

پیش از ظهر ۱۱ آوریل، آقای شی جین پینگ در گفتگو با ۵۱ مؤسسه دار چینی و خارجی اظهار داشت: از دیدن شما مؤسسه داران بسیار خوشحالم. این نشست سکویی فراهم کرده است تا دولت چین بتواند مستقیماً با مؤسسه داران چینی و خارجی تبادل نظر کند و اطلاعات زیادی به دست آورد و همچنین نظرات و پیشنهادهای ارزشمند بسیاری را بشنود. این کار برای ما چندین معنی دارد. علاوه بر این، همۀ نظرات در مجمع بو آئو به عنوان مجمعی با موضوع اصلی اقتصاد، مهم است. مؤسسه داران در این فعالیت نقش اصلی دارند و در توسعۀ ۱۷ ساله این مجمع سهم مثبتی ادا کرده اند.

در این گفتگو شی جین پینگ بار دیگر تأکید کرد: اصلاحات چین همواره در حال انجام است و پایان نخواهد پذیرفت. گام چین برای اصلاحات هرگز متوقف نخواهد شد و درهای باز هرگز بسته‌ نخواهد شد. چین قاطعانه اقتصاد باز جهانی را توسعه می دهد و سهم خود را در توسعۀ آسیا و جهان ادا خواهد کرد. از همه برای سوار شدن به قطار تیزرو رشد اقتصادی چین و بهره مندی از نتایج اصلاحات، درهای باز و توسعۀ چین استقبال می کنیم.

وی گفت: چین محیط فراگیرتر و منظمتری برای مؤسسه داران چینی و خارجی فراهم خواهد کرد. امیدواریم مؤسسه داران کشورهای مختلف در روند جدید سیاست اصلاحات و درهای باز سهم بزرگتری ارائه دهند و توسعۀ بیشتری به دست آورند.

وی همچنین تاکید کرد: هدف از طرح پیشنهاد «یک کمربند – یک جاده» از سوی چین این است که بشریت از اصلاحات و توسعۀ چین بهره مند شود و توسعۀ برد برد و با بهره مندی مشترک محقق شود. پیشنهاد «یک کمربند – یک جاده» در محیطی باز اجرا می شود. چین برنامۀ طرح مسیر جامعۀ مشترک اقتصاد آسیای شرقی را تنظیم می کند و به طور مشترک ساخت و ساز منطقۀ تجاری آزاد آسیا و اقیانوس آرام را به پیش سوق می دهد.

مؤسسه داران شرکت کننده نیز گفتند: اقدامات مهمی که آقای شی جین پینگ دربارۀ گسترش درهای باز چین در نشست سالانۀ مجمع آسیایی بو آئو اعلام کرد، دلگرم کننده است و علامت مثبتی برای پیشرفت روند جهانی شدن صادر کرده است.

آنها ابراز تمایل کردند با استفاده از این فرصت، فعالانه در روند اصلاحات و درهای باز چین شرکت کنند و در ساخت طرح «یک کمربند – یک جاده» مشارکت کنند تا ضمن توسعۀ بیشتر مؤسسات خود، مشترکاً در رونق دادن به اقتصاد آسیا و جهان نقش و سهم داشته باشند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید