CRI Online

تقدیر رهبران شرکت کننده در مجمع آسیایی بوآئو از سیاست اصلاحات و درهای باز چین

GMT+08:00 || 2018-04-11 10:47:39        cri

نشست سالانه مجمع آسیایی بوآئو روز سه شنبه در "بوآئو" استان "های نن" چین گشایش یافت. شی جین پینگ با موضوع "ایجاد شکوفایی با درهای باز و هدایت آینده از طریق نوآوری" پرداخت. رهبران کشورهای شرکت کننده در این نشست اظهار کردند، اقدامات چین برای گسترش درهای باز دلگرم کننده است. ادامه تحقق قاطع چین برای اصلاحات و درهای باز به نفع جهان است و نیز به توسعه و شکوفایی مشترک جهان یاری می کند.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت، امسال چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در چین است. ما شاهد اصلاحات چین و تغییرات در روابط چین با جهان هستیم. نشست سال جاری مجمع آسیایی بوآئو نیز روحیه رو به رشد و خوشبینانه آسیا است، همچنین نشانگر تلاش ما برای ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک بشر است.

الکساندر فان در بلن رییس جمهوری اتریش گفت: آقای شی جین پینگ در سخنرانی خود بر ادامه پیشبرد اصلاحات و درهای باز چین تاکید کرد و این نه تنها به سود چین، بلکه برای جهان نیز سود آور است. موضوع اصلی این دوره نشست سالانه درباره "درهای باز" و "نوآوری" بسیار به موقع و عملگرایانه است و نیز با اوضاع فعلی جهان هماهنگ است. آسیا در چند ده سال گذشته موتور اقتصاد جهان بوده و اقتصاد اروپا اخیرا نیز احیا شده و در چنین وضعیتی، تحقق شکوفایی جهان با فرصت بی سابقه ای رو به رو

می شود.

رودریگو دوترته رییس جمهوری فیلیپین گفت، ایجاد آسیا و جهان شکوفا تر از منافع مشترک ما و نیز مسوولیت مشترک ما است. کشورها باید با تقویت همکاری، رویای شکوفایی مشترک را تحقق بخشند.

نخست وزیر مغولستان گفت، چین برای رشد اقتصاد جهان سهم برجسته ای ادا کرده است. برای بیشتر کشورهای منطقه ای، چین بزرگ ترین شریک تجاری است. مغولستان همواره از پیشنهاد کمربند و جاده حمایت می کند و به دنبال پیوند راهبرد توسعه خود با پیشنهاد کمربند و جاده است. اطمینان دارم همراه با توسعه مداوم اقتصادی، چین سهم بیشتر برای جهان اد خواهد کرد.

نخست وزیر هلند گفت، حمایت گرایی تجاری جهان را تهدید می کند که نه تنها بر گردش بازار تاثیر می گذارد، بلکه مانع مبادلات انسانی و فکری می شود. موضوع نشست سال جاری درباره درهای باز و نوآوری برای شکوفایی جهان بسیار مهم است و دارای اهمیت واقعی است. وی تاکید کرد کشورها باید با حمایت از سازمان تجارت جهانی، به تجارت جهانی توام با درهای باز، آزاد و برد- برد کمک کند.

نخست وزیر پاکستان گفت، چین در 40 سال گذشته پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، توسعه سریع داشته و موفق شد چند صد میلیون نفر را از فقر نجات دهد و نیز چهره اقتصادی جهان را تغییر داده است. چین در مقابله با تغییرات اقلیمی و پیشبرد تجارت جهانی و پیشبرد عدالت و توسعه پایدار جهان نقش هدایت کننده ایفا می کند.

نخست وزیر سنگاپور گفت: رشد به مراتب بیشتر اقتصاد آسیا نسبت به دیگر مناطق به سبب درهای باز است. حفظ نیروی حیاتی منطقه، به تقویت ارتباطات و سیستم تجارت چند جانبه بر اساس سازمان تجارت جهانی نیاز دارد.

لاگارد رییس صندوق بین المللی پول گفت، سخنان شی جین پینگ بر عوامل مشخص و امید جهان امروز افزوده است. جهان به قدرت های رهبری مانند چین نیازمند است. وظیفه صندوق بین المللی پول دفاع از تجارت آزاد و نظام چند جانبه است، حمایت گرایی و یک جانبه گرایی برای ثبات اقتصاد و امور مالی جهان مفید نیست. صندوق بین المللی پول همکاری با چین را نزدیک تر می کند و فعالانه از پیشنهاد یک کمربند– یک جاده پشتیبانی کرده و در آن حضور دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید