CRI Online

شی جین پینگ: اصلاحات و درهای باز چین بر جهان تاثیر گذار بود

GMT+08:00 || 2018-04-10 10:56:43        cri

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در سخنرانی خود در مجمع آسیایی بوآئو گفت: چین در چهل سال گذشته به عنوان کشور بزرگ وظایف مسوولیت شناسانه ای را برعهده گرفته و از ورود به سازمان تجارت جهانی و مطرح کردن پیشنهاد ساخت مشترک یک کمربند یک جاده، سهم بزرگ و شایانی برای مقابله با بحران مالی آسیا و بحران مالی بین المللی ادا کرده است. سهم چین برای پیشبرد رشد اقتصاد جهان نیز در سال های متوالی از 30 درصد فراتر رفته است و به موتور محرکه عمده اقتصاد جهان تبدیل شده و سبب ترویج صلح و توسعه بشریت شده است. اصلاحات و درهای باز دومین انقلاب چین است که با نیازهای تاریخی برای توسعه، نوآوری و زندگی خوب مردم هماهنگ است و نیز در راستانی روند زمانی مبنی بر درخواست مردم در ادامه توسعه، همکاری و زندگی صلح آمیز هماهنگ است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید