CRI Online

روش متمدنتر برای ادای احترام به درگذشتگان در چین

GMT+08:00 || 2018-04-04 16:16:53        cri

عید «چینگ مینگ» یکی از آیینهای سنتی چین است. در کتابهای قدیمی نوشته شده است:همۀ گیاهان جهان در این روز رشد می کنند. بنابراین ، مردم در این روز شروع به بذرافشانی و درختکاری می کنند.

اما از سوی دیگر، مردم در عید چینگ مینگ برای ادای احترام به درگذشتگان خود به گورستانها می روند.

روش مردم برای ادای احترام به درگذشتگان از طریق آتش بازی، تقدیم میوه و سوزاندن پول کاغذی، گاه منجر به آتش سوزی و نیز باعث آلودگی محیط زیست می شود. دول سطوح مختلف چین فعالانه به مردم پیشنهاد می کنند با روشهای متمدنتر به درگذشتگان خود احترام گذارند. همراه با معرفی آرمان حفاظت از محیط زیست، بیشتر شهروندان روش سبز و متمدنتر را انتخاب می کنند.

در گورستان عمومی با بائو شان در شهر پکن، کارمندان برای مردمی که برای ادای احترام به درگذشتگان مراجعه می کنند، گلهای رایگان عرضه می کنند و مردم را تشویق می هند با استفاده از تقدیم گل دلتنگی خود را برای درگذشتگان بیان کنند. نی شیائو فنگ معاون گورستان مردم با بائو شان در پکن گفت: ما در روزهای عید چینگ مینگ، بیش از 20 هزار شاخه گل تقدیم می کنیم. ولی مردم عادت دارند پول کاغذی بسوزانند. این کار ضمن ایجاد آلودگی برای محیط، زبالۀ زیادی نیز ایجاد می کند.

در عید چینگ مینگ امسال، مناطق مختلف چین روش سبزتر و متمدنتر را به مردم معرفی کردند و برخی از مردم نیز روش ادای احترام به درگذشگان از طریق اینترنت را انتخاب کردند.

آرزو برای رویش گیاهان همراه با ابراز اندوه و تأسف از فوت عزیزان، مفهومی ویژه به عید چینگ مینگ می دهد.

در روز چینگ مینگ بیشترمناطق چین بارانیست! بارش باران احساس غم انگیزی به انسان می دهد. در شعری معروف آمده است :

مگر فرشته نمی داند دلم شکسته است، چگونه این قطرات باران همچون اشک من پی در پی بر زمین می بارد؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید