CRI Online

شمع الکترونیکی بر مزار مردگان

GMT+08:00 || 2018-04-04 08:41:06        cri

"چینگ مینگ" به معنی روشنی و پاکیزگی، یک روز سنتی در چین است. در این روز مردم چین به مزار مردگان خود می روند و با شست و شوی مزار آن ها یاد اجداد و رفتگان خود را گرامی می دارند. انجام این کار با رسم و رسوم گوناگون همراه است.

قرار دادن گل و شمع و میوه و شیرینی از جمله این کارهاست. یکی دیگر از رسوم که در روز چینگ مینگ به آن می پردازند، سوزاندن کاغذهاییست که به شکل پول طراحی شده است. البته جوانان نوآور برای این که رسوم سنتی خود را کاملا فراموش نکنند، راه حل هایی دارند، مثل روشن کردن شمع های الکترونیکی به جای سوزاندن شمع و آلوده کردن هوا!

شما در کشور خود چه تدابیری برای حفظ آداب و سنن خود و محیط زیست دارید! ابتکار شما چیست؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید