CRI Online

اصلاح قانون اساسی، نماد دست‎آوردها، تجارب و نیازهای جدید توسعه حزب و کشور

GMT+08:00 || 2018-03-13 10:34:29        cri
روزنامه مردم 13 مارس (22 اسفند) در مقاله‎ای با عنوان " نماد دست‎آوردها، تجارب و نیازهای جدید توسعه حزب و کشور" به بررسی اهمیت اصلاح قانون اساسی پرداخت.

در این مقاله آمده است: اصلاح و به‎ روز رسانی قانون اساسی، باعث محکم شدن پایه‎‏های توسعه در امور مختلف خواهد شد. در لایحه اصلاحی قانون اساسی که در اولین نشست از سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید، نظرات، رهنمودها و سیاست‎های مهم تعیین‎شده در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین وارد قانون اساسی کشور شد و از این پس نوآورهای نظری و عملکرد حزب و مردم و دست‎آوردهای نوآوری نظام بخش از مقررات قانون اساسی خواهد بود. این برنامه‎ریزی کلان و سامان‎دهی نظام که به منظور تضمین حکومت وآرامش طولانی حزب و کشور انجام شده، نمادی است از دست‎آوردها، تجارب و نیازهای توسعه امور حزب و کشور که پایداری و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید را در قانون اساسی تضمین خواهد کرد.

لایحه اصلاحی قانون اساسی که در اولین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید، تدابیری مهم را در رابطه با نظام حکومتی کشور از جمله رهبری حزب، ساختار مجلس، ساختار جبهه وحدت، سوگند قانون اساسی، مدت زمان ماموریت ریاست جمهوری، نظام مدیریت شورای دولتی، نظام قانون‎گذاری محلی و ساختار نظارتی کشور را در بر می‎گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید