CRI Online

طرح اصلاحات نهادهای دولتی چین برای بررسی به مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارائه شد

GMT+08:00 || 2018-03-13 16:20:18        cri

طرح دور جدید اصلاحات نهادهای دولتی چین 13 مارس برای مطالعه و بررسی به نخستین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارائه شد. بر اساس این طرح، شورای دولتی به عنوان بالاترین نهاد اداری چین پس از تعدیل متشکل از 27 بخش است از جمله نهادهای تازه تاسیس وزارت منابع طبیعی، وزارت محیط زیست، وزارت امور کشاورزی و روستایی، وزارت فرهنگ و گردشگری، کمیته ملی بهداشت و تندرستی و وزارت امور نظامیان بازنشسته. 8 نهاد سطح وزارتخانه و 7 نهاد سطح معاونت وزارتخانه کاهش یافت.

وانگ یونگ، عضو شورای دولتی چین در تشریح طرح اصلاحات نهادهای دولتی به مجلس ملی نمایندگان خلق چین گفت: هدف از این دور اصلاحات ایجاد سیستم مدیریت دولت با وظایف مشخص، اداره بر اساس قوانین، با ارتقای توامندی اجرایی دولت و دولت خدمتگزاری است که مردم راضی باشند.

در سالهای اخیر، دولت چین به ساخت تمدن محیط زیستی اهمیت بسیاری داده است. دولت به طور کلیدی حفاظت و مدیریت بر منابع طبیعی و محیط زیست را تقویت بخشید. براساس طرح اصلاحات نهادهای شورای دولتی، برای تحقق حفاظت، تعمیر و مدیریت جامع کوهها، آبها، جنگلها، مزارع، دریاچه ها و مراتع، وزارت منابع طبیعی ایجاد خواهد شد. غیر از وزارت منابع طبیعی، وزارت محیط زیست نیز ایجاد خواهد شد.

پایبندی بر محوریت مردم یکی از راهبردهای اساسی زمامداری تعیین شده در نوزدهمین دور کنگره ملی حزب کمونیست چین است. در این دور اصلاحات نهادهای شورای دولتی، بدیهی است که ایجاد کمیته ملی بهداشت و تندرستی، وزارت امور نظامیان بازنشسته و ادارۀ ملی تضمین پزشکی نشانگر ایده زمامداری حزب کمونیست چین مبنی بر مردمسالاری است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید