CRI Online

انتشار کتاب آبی گزارش توسعه مبادلات دانش آموزان چین با کشورهای دیگر

GMT+08:00 || 2018-02-28 15:52:12        cri

اتاق فکر جهانی سازی چندی پیش در پکن کتاب آبی «گزارش توسعه مبادلات دانش آموزان چین با کشورهای دیگر در سال 2017» را منتشر کرد. در این کتاب آبی آمده است: در زمینه مناطق هدف دانش آموزان چینی در خارج، تعداد دانش آموزان چینی در آمریکا و انگلستان نخستین بار رو به کاهش بوده، در زمینه رشته های تحصیلی، رشته های صنایع کاهش یافته و رشته هایی مانند زبانها و فرهنگهای خارجی و آموزشی افزایش پیوسته ای یافته است، در زمینه دانش آموزان خارجی که به چین آمده اند، دانش آموزان کشورهای حاشیه و مسیر «یک کمربند - یک جاده» یکی از موارد رو به افزایش بوده است.

یادآوری می شود که 432 هزار و 500 دانش آموز چینی در خارج در سال 2016 به میهن بازگشتند که در مقایسه با سال 2015، 3.97 درصد افزایش یافت.

آقای وانگ یائو هویی مدیر کل کتاب آبی، رئیس اتاق فکر جهانی شدن گفت: چین به عنوان بزرگترین صادر کننده دانش آموزان، پیوسته بر اوضاع توسعه مبادلات دانش آموزان جهان تاثیر می گذارد. به گفته وی:

«گرایش توسعه مبادلات دانش آموزان جهان در سال گذشته بسیار قدرتمند بوده و سرعت رشد آن بالاتر از سرعت رشد آموزش و پرورش عالی است. چین هنوز بزرگترین صادر کننده دانش آموز است.»

اوضاع دانش آموزان چینی در خارج در سال گذشته تغییرات روشنی دارد. سرعت رشد دانش آموزان چینی متقاضی تحصیل در آمریکا و انگلستان نخستین بار کاهش یافت. چین هنوز کشور صادر کننده دانش آموز به کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان است. نسبت دانش آموزان چینی در کل دانش آموزان خارجی شاغل به تحصیل در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بیش از 30 درصد است و این نسبت در ژاپن و کره جنوبی بیش از 50 درصد است.

از لحاط رشته تخصیلی، نسبت رشته های صنعتی کاهش یافته و رشته هایی مانند زبانها و فرهنگهای خارجی و آموزشی پیوسته افزایش می یابد.

وانگ یائو هویی گفت که سن دانش آموزان چینی در خارج نسبتأ پایین است. بیش از 40 درصد دانش آموزان دبیرستانهای بین المللی آمریکا از چین هستند و نسبت دانش آموزان چینی در دبیرستانهای بین المللی کانادا و استرالیا بیش از 50 درصد است.

مسئله امنیتی یکی از عوامل در تاثیر مبادلات دانش آموزان در سالهای اخیر است. در این کتاب آبی آمده است که بعد از کشته شدن یک دختر چینی در آمریکا، امنیت دانش آموزان در کشورهای دیگر بار دیگر مورد توجه مردم قرار گرفت.

در عین حال تعداد دانش آموزان بازگشته به چین افزایش می یابد. فشار شغل یابی آنها سختتر می شود.

این کتاب آبی نشان می دهد که چین و کشورهایی مانند استرالیا و کانادا به کشورهای عمده هدف جدید دانشجویان بین المللی تبدیل می شوند. همراه با توسعه ساخت یک کمربند - یک جاده، بیشتر دانشجویان کشورهای مسیر یک کمربند - یک جاده چین را انتخاب می کنند. وانگ یائو هویی در این باره گفت:

«با وجود آنکه سرعت رشد شمار دانشجویان خارجی به چین کاهش یافته، اما همین سرعت به بیش از 10 درصد رسیده است. تعداد دانش آموزان خارجی در چین در سال 2016 به 443 هزار نفر رسید که در مقایسه با سال 2015، 11 درصد رشد یافته است.»

کره جنوبی، تایلند، هند، پاکستان، اندونزی و لائوس بالاترین سرعت را دارند. با سرمایه گذاری مؤسسات چینی بیشتر در کشورهای مسیر حاشیۀ یک کمربند - یک جاده و فراهم کردن مشاغل بیشتر، تعداد دانش آموزان از این کشورها به چین نیز افزایش می یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید