CRI Online

وانگ یانگ در نشست عید بهار مسؤولان گروههای مذهبی چین حضور یافت

GMT+08:00 || 2018-02-12 16:02:32        cri

وانگ یانگ عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و معاون نخست وزیر چین در 11 فوریه در نشست عید بهار مسؤولان گروه‌های مذهبی چین حضور یافت و به نمایندگی از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و دبیر کل شی جین پینگ عید بهار را به شخصیتهای مذهبی سراسر چپن و مردم ادیان مختلف تبریک گفت.

وانگ یانگ بعد از سخنرانیهای مسؤولان گروههای مذهبی گفت که گروههای مذهبی مختلف در سال 2017 در کنار چین ایستاده و مردم ادیان مختلف را به همبستگی در کنار حزب و دولت هدایت و برای مساعدت به همبستگی ملیتها،آرامش و صلح مذهبی و همآهنگی اجتماعی سهم خود را ادا کردند.

لیو یان دونگ معاون وزیرشورای دولتی چین، یو چوان دبیر دبیرخانه کمیته حزب کمونیست چین و وزیر کار جبهه وحدتدر این نشست شرکت کردند. مسؤولان انجمنهای بودا، دائو و اسلام واتحادیه میهن پرستان کاتولیک چین و اتحادیه میهن پرستان مسیحی چین در این نشست سخنرانیکردند

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید